Automatizacija poljoprivrede

Hardver koji omogućava potpunu automatizaciju plastenika, bez potrebe fizičkog prisustva na lokaciji putem naše platforme koja je dostupna i na desktop i na mobilnim uređajima.

Poručite Saznajte više

Metereološka stanica

Sa centralnom upravljačkom jedinicom
- Anemometra (senzora brzine vetra)
- Senzora smera vetra
- Senzora merenja količine padavina
- Termometra (merenje temperature)
- Higrometra (merenje vlažnosti vazduha)

Wifi konekcija 89.999,00 RSD Poručite Saznajte više

Solarna Metereološka stanica

Sa centralnom upravljačkom jedinicom, akumulatorom, regulatorom punjenja i solarnim panelom - Anemometar (senzora brzine vetra)
- Senzor smera vetra
- Senzor merenja količine padavina
- Termometae (merenje temperature)
- Higrometae (merenje vlažnosti vazduha) - Status napunjenosti baterija

Wifi konekcija 119.999,00 RSD Poručite Saznajte više

Aplikacija

Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3
24/7 podaci u realnom vremenu
Istorija podataka do 90 dana
Manuelno uključivanje/isključivanje
Automatsko uključivanje/isključivanje prema unetim parametrima
Temperatura
Vlažnost
Brzina vetra
Vlažnost
Količina padavina
Alarmi (podešavanje automatskih alarma i obaveštenja putem e-maila ili SMS-a)

NIVO 1 - Označava korisnike koji poseduju senzor koji ima mogućnost merenje samo temperature i vlažnosti

NIVO 2 - Označava korisnike koji poseduju metereološku stanicu

NIVO 3 - Označava korisnike koji poseduju i metereološku stanicu i releje za upravljanje

Senzor zemljišta sa solarnim punjenjem

Sa integrisanom upravljačkom jedinicom
- Termometra (merenje temperature zemljišta)
- Higrometra (merenje vlažnosti zemljišta)

Wifi Konekcija 39.999,00 RSD Poručite Saznajte više

KLIJENTI