PROJEKTI

Izaberite projekat

Saradnja sa Institutom Mihajlo Pupin na projektu UNDP-a

U saradnji sa Institutom Mihajlo Pupin na projektu UNDP-a na lokaciji poljoprivrednog gazdinstva u Belegišu

Prema projektu pored instalirane opereme, implementirana je nova funkcija u našem sistemu, koja omogućava praćenje i prikaz
vrednosti solarnih sistema i njihovo upravljanje:

Čuvanje istorije vrednosti u sistemu:

Instalirani uređaji:
  • Meteo stanica | 1 komad
  • Senzor zemljišta (temperatura i vlažnost) | 8 komada
  • Senzor zemljišta (Ph vrednost) | 8 komada
  • Senzor vazduha (temperatura i vlažnost) | 4 komada
GALERIJA
VIDEO:

Saradnja sa Institutom za Ekonomiku Poljoprivrede

U saradnji sa Institutom za Ekonomiku poljoprivrede instalirana je solarna meteo stanica, hotspot uredjaj, senzor zemljišta na poljoprivrednom gazdinstvu u Velikom selu u blizini Beograda.

Instalirani uređaji:
GALERIJA
VIDEO: